12-12-2022 Hallen

Skyteleder : Are Henningsen

Tid Plass Navn
19:00 1 Torfinn Strømme
19:00 2 Irene
19:00 3 Mikael Härd
19:00 4 Elisabeth Johannessen
19:00 5 Kari Stokke
19:45 1 Stian Michelsen
19:45 2 Daniel Fagervik
19:45 3 Ledig
19:45 4 Ledig
19:45 5 Ledig
20:30 1 Jens Abild
20:30 2 Ledig
20:30 3 Ledig
20:30 4 Ledig
20:30 5 Ledig

13-12-2022 Hallen

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
19:00 1 Elisabeth Johannessen
19:00 2 Mikael härd
19:00 3 Daniel Fagervik
19:00 4 Ledig
19:00 5 Ledig
19:45 1 Ledig
19:45 2 Ledig
19:45 3 Ledig
19:45 4 Ledig
19:45 5 Ledig
20:30 1 Ledig
20:30 2 Ledig
20:30 3 Ledig
20:30 4 Ledig
20:30 5 Ledig

14-12-2022 Hallen

Skyteleder : Irene

Tid Plass Navn
20:00 1 Kari Stokke
20:00 2 Elisabeth Johannessen
20:00 3 Ledig
20:00 4 Ledig
20:00 5 Ledig
20:45 1 Ledig
20:45 2 Ledig
20:45 3 Ledig
20:45 4 Ledig
20:45 5 Ledig
21:30 1 Ledig
21:30 2 Ledig
21:30 3 Ledig
21:30 4 Ledig
21:30 5 Ledig

15-12-2022 Grønnbrakka - Vintercup fra kl 18

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn