22-07-2024 Gruve 3 - Fra kl 18 til senest kl 20

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

29-07-2024 Gruve 3 - Fra kl 18 til senest kl 20

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
Tid Plass Navn