20-04-2021 Hallen

Skyteleder : Jan Martin Berg

Tid Plass Navn
19:00 1 Guri Opheim
19:00 2 Louise Green
19:00 3 Stener Knem
19:00 4 Lars Hervig
19:00 5 Ledig
19:45 1 Ledig
19:45 2 Ledig
19:45 3 Ledig
19:45 4 Ledig
19:45 5 Ledig
20:30 1 Ledig
20:30 2 Ledig
20:30 3 Ledig
20:30 4 Ledig
20:30 5 Ledig

21-04-2021 Hallen

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
20:00 1 Ledig
20:00 2 Ledig
20:00 3 Ledig
20:00 4 Ledig
20:00 5 Ledig
20:45 1 Ledig
20:45 2 Ledig
20:45 3 Ledig
20:45 4 Ledig
20:45 5 Ledig
21:30 1 Ledig
21:30 2 Ledig
21:30 3 Ledig
21:30 4 Ledig
21:30 5 Ledig

22-04-2021 Grønnbrakka

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
19:00 1 Louise Green
19:00 2 Hugo Olsen
19:00 3 Ledig
19:00 4 Ledig
19:30 1 Ledig
19:30 2 Ledig
19:30 3 Ledig
19:30 4 Ledig
20:00 1 Ledig
20:00 2 Ledig
20:00 3 Ledig
20:00 4 Ledig
20:30 1 Ledig
20:30 2 Ledig
20:30 3 Ledig
20:30 4 Ledig
21:00 1 Ledig
21:00 2 Ledig
21:00 3 Ledig
21:00 4 Ledig
21:30 1 Ledig
21:30 2 Ledig
21:30 3 Ledig
21:30 4 Ledig

26-04-2021 Hallen

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
19:00 1 Ledig
19:00 2 Ledig
19:00 3 Ledig
19:00 4 Ledig
19:00 5 Ledig
19:45 1 Ledig
19:45 2 Ledig
19:45 3 Ledig
19:45 4 Ledig
19:45 5 Ledig
20:30 1 Ledig
20:30 2 Ledig
20:30 3 Ledig
20:30 4 Ledig
20:30 5 Ledig

27-04-2021 Hallen

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
19:00 1 Louise Green
19:00 2 Ledig
19:00 3 Ledig
19:00 4 Ledig
19:00 5 Ledig
19:45 1 Ledig
19:45 2 Ledig
19:45 3 Ledig
19:45 4 Ledig
19:45 5 Ledig
20:30 1 Ledig
20:30 2 Ledig
20:30 3 Ledig
20:30 4 Ledig
20:30 5 Ledig

28-04-2021 Hallen

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
20:00 1 Ledig
20:00 2 Ledig
20:00 3 Ledig
20:00 4 Ledig
20:00 5 Ledig
20:45 1 Ledig
20:45 2 Ledig
20:45 3 Ledig
20:45 4 Ledig
20:45 5 Ledig
21:30 1 Ledig
21:30 2 Ledig
21:30 3 Ledig
21:30 4 Ledig
21:30 5 Ledig

29-04-2021 Grønnbrakka

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
19:00 1 Louise Green
19:00 2 Ledig
19:00 3 Ledig
19:00 4 Ledig
19:30 1 Ledig
19:30 2 Ledig
19:30 3 Ledig
19:30 4 Ledig
20:00 1 Ledig
20:00 2 Ledig
20:00 3 Ledig
20:00 4 Ledig
20:30 1 Ledig
20:30 2 Ledig
20:30 3 Ledig
20:30 4 Ledig
21:00 1 Ledig
21:00 2 Ledig
21:00 3 Ledig
21:00 4 Ledig
21:30 1 Ledig
21:30 2 Ledig
21:30 3 Ledig
21:30 4 Ledig