04-03-2024 Hallen

Skyteleder : Magnus Jakola-Fjeld

Tid Plass Navn
19:00 1 Magnus Granstrøm
19:00 2 Patrick Bossart
19:00 3 Sveinung P
19:00 4 Irene K.
19:00 5 Bjørnar Kruse
19:45 1 Lars Fause
19:45 2 Markus Floer
19:45 3 Jakob Roko
19:45 4 Stein Olav Bredli
19:45 5 Øyvind Mikalsen
20:30 1 Ledig
20:30 2 Ledig
20:30 3 Ledig
20:30 4 Ledig
20:30 5 Ledig

05-03-2024 Hallen

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
19:00 1 Sveinung P
19:00 2 Bjørnar Kruse
19:00 3 Jakob Roko
19:00 4 Trond Arve Oftedal
19:00 5 Markus Floer
19:45 1 Egil Rønning
19:45 2 John-Einar Lockert
19:45 3 Merete Storø
19:45 4 Ola fostervoll
19:45 5 Ledig
20:30 1 Ledig
20:30 2 Ledig
20:30 3 Ledig
20:30 4 Ledig
20:30 5 Ledig

06-03-2024 Hallen

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
20:00 1 Stein Olav Bredli
20:00 2 Ledig
20:00 3 Ledig
20:00 4 Ledig
20:00 5 Ledig
20:45 1 Ledig
20:45 2 Ledig
20:45 3 Ledig
20:45 4 Ledig
20:45 5 Ledig
21:30 1 Ledig
21:30 2 Ledig
21:30 3 Ledig
21:30 4 Ledig
21:30 5 Ledig

11-03-2024 Hallen

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
19:00 1 Stein Olav Bredli
19:00 2 Merete Storø
19:00 3 Lars Fause
19:00 4 Ledig
19:00 5 Ledig
19:45 1 Ledig
19:45 2 Ledig
19:45 3 Ledig
19:45 4 Ledig
19:45 5 Ledig
20:30 1 Ledig
20:30 2 Ledig
20:30 3 Ledig
20:30 4 Ledig
20:30 5 Ledig

12-03-2024 Hallen

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
19:00 1 Magnus Granstrøm
19:00 2 Patrick Bossart
19:00 3 Siri Bendiksen
19:00 4 Ola Fostervoll
19:00 5 Ledig
19:45 1 Ledig
19:45 2 Ledig
19:45 3 Ledig
19:45 4 Ledig
19:45 5 Ledig
20:45 1 Ledig
20:45 2 Ledig
20:45 3 Ledig
20:45 4 Ledig
20:45 5 Ledig

13-03-2024 Hallen

Skyteleder : Ledig- Klikk her for å melde deg (kun godkjendte skyteledere med nøkkel)
Hvis det ikke er registrert en skyteleder blir det ingen skyting.

Tid Plass Navn
20:00 1 Stein Olav Bredli
20:00 2 Ledig
20:00 3 Ledig
20:00 4 Ledig
20:00 5 Ledig
20:45 1 Ledig
20:45 2 Ledig
20:45 3 Ledig
20:45 4 Ledig
20:45 5 Ledig
21:30 1 Ledig
21:30 2 Ledig
21:30 3 Ledig
21:30 4 Ledig
21:30 5 Ledig